PL EN

Styrobetony POLYTECH

Do wykonywania izolacji termo-akustycznych nowych dachów i stropodachów, a także modernizacji oraz kształtowania istniejących polecamy lekką zaprawę termoizolacyjną POLYTECH-STYROBETON typ 20/80 lub 25/80.
Jako wypełnienia i warstwy wyrównujące zalecamy naszą masę rozlewną POLYTECH-STYROBETON 30/50.

Składnikami wszystkich tych modyfikowanych styrobetonów są: cement, regranulat lub granulat styropianowy, dodatek spieniający TECH oraz woda zarobowa. Nie zawierają kruszywa!

Dobór właściwego produktu POLYTECH-STYROBETON i grubości warstwy ocieplającej uzależnione są od konkretnych uwarunkowań - zależnie od sposobu zaprojektowania i wykonania powierzchni dachów i stropodachów. Nasi profesjonalni doradcy techniczno-handlowi i projektanci chętnie w tym pomogą.

Podstawowe parametry POLYTECH-STYROBETON:

 • współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi
  0,070 [ W/(m*K) ]
 • wytrzymałość na ściskanie wynosi 0,4MPa (400kPa)
 • reakcja na ogień: Klasa A2-s1, d0 (wg warunków technicznych określony jak materiał niepalny)
 • klasyfikacja przegrody dachowej pod kątem rozprzestrzeniania ognia dla układu wykorzystującego zaprawę POLYTECH-STYROBETON - Broof  (t1) (nie rozprzestrzeniający ognia - NRO)
 • łatwe kształtowanie spadków (grubości od 4cm na sztywnych betonowych podłożach, na podłożach odkształcalnych jak styropian zwykle od 7cm grubości zaprawy POLYTECH-STYROBETON)
 • niski ciężar właściwy pozwalający na zastosowanie również  na płaskich dachach o konstrukcji drewnianej, a także na pokryciach z blach fałdowych (ciężar objętościowy po wyschnięciu  <260kg/m3 (typ 20/80 )
 • zabezpieczenie pokrycia dachowego (np. papy) poprzez ograniczenie jego odkształcenia podczas serwisowania dachu w zimie (odśnieżanie)
 • dopasowanie do nierównego podłoża
 • zapewnienie stabilności podłoża – nie występuje zjawisko klawiszowania płyt izolacyjnych
 • odporność na odkształcenia, również przy długoletnim użytkowaniu
 • dobra izolacyjność cieplna znacząco ogranicza powstawanie mostków termicznych
 • nie zawiera kruszyw mineralnych
 • szybki proces wiązania i schnięcia
 • wysoka efektywność wykonywania wylewek maszynowo (1m3/5-8 minut)

MODYFIKOWANY GRANULAT STYROPIANOWY  – ŻÓŁTY WOREK
W odróżnieniu od pozostałych zapraw żółty worek o pojemności 200 litrów to modyfikowany dodatkiem TECH regranulat styropianowy, wymagający proporcjonalnego dodania na budowie cementu i wody. Przeznaczony jest do wykonania zaprawy wyrównująco–izolacyjnej POLYTECH - STYROBETON typ 20/80 i 25/80, w betoniarce wolnospadowej, mieszarce Kompatto, mieszarkach serii MP, lub innymi mieszadłami wolnoobrotowymi.

W celu wykonania 1m3 gotowej zaprawy POLYTECH-STYROBETON typ 20/80 potrzebne są :

 • 4 Żółte Worki modyfikowanego regranulatu Polytech 20/80
 • 8 worków (200kg) cementu CEM I lub CEM II/B-S lub A-S
 • 120 l wody zarobowej

W celu wykonania 1m3 gotowej zaprawy POLYTECH-STYROBETON typ 25/80 potrzebne są :

 • 4 Żółte Worki modyfikowanego regranulatu Polytech 20/80
 • 10 worków (200kg) cementu CEM I lub CEM II/B-S lub A-S
 • 120 l wody zarobowej

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje