PL EN

Częste pytania

 • Ile waży wylewka ze styrobetonu POLYTECH 20/80 ?
  Po wyschnięciu styrobeton POLYTECH 20/80 waży ok 260 kg/m3
 • Czym różnią się klasy styrobetonu POLYTECH ?
  Poszczególne klasy POLYTECH różnią się proporcjami mieszania styropianu i cementu, a w konsekwencji parametrami technicznymi, w szczególności wytrzymałością na ściskanie oraz izolacyjnością termiczną.
  Klasa 20/80 to masa gęstoplastyczna, klasy 30/50 i 35/50 to masy rozlewne.
 • Czy styrobeton POLYTECH wymaga utwardzenia warstwą dociskową ?
  Jest to konieczne w przypadku podkładów podłogowych. Zgodnie z krajową oceną techniczną podkłady podłogowe wykonane z zapraw izolacyjnych POLYTECH - STYROBETON powinny mieć grubość nie mniejszą niż 4 cm i powinny być zabezpieczone przed działaniem sił udarowych i naciskiem punktowym w miescach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. We wnętrzach można zastosować zaprawę anhydrytową na warstwie rozdzielającej (np. na folii). Warstwy dociskowej nie wymaga wylewka POLYTECH - STYROBETON typu 20/80 lub 25/80  wykonana jako termoizolacja dachu narażonego wyłącznie na działanie czynników atmosferycznych, na którą bezpośrednio stosujemy hydroizolację: np. papę termozgrzewalną, folię EPDM, czy inne.
 • Kiedy należy wykonać utwardzenie na wylewce POLYTECH - STYROBETON 20/80 ?
  Zaleca się wykonanie kolejnych prac, w szczególności wykonanie warstwy dociskowej ("utwardzenie") podkładu podłogowego zaraz po stwardnieniu wylewki, czyli po około 20 godzinach - zależnie od temperatury i wilgotności otoczenia.
 • Jak wykonać utwardzenie na wylewce POLYTECH - STYROBETON ?
  Utwardzenie z zaprawy cementowej min. C 12/15, o grubości nie mniejszej niż 2 cm należy wykonać metodą „mokre na mokre”, po stwardnieniu wylewki, czyli po upływie około 20 godzin - zależnie od temperatury i wilgotności otoczenia. Należy zgodnie z wymogami sztuki budowlanej uwzględnić dylatacje.
 • Ile wylewki wykonamy z jednego ŻÓŁTEGO WORKA modyfikowanego granulatu styropianowego ?
  Z jednego worka granulatu POLYTECH - po dodaniu 50 kg cementu i ok. 30 l wody - uzyskuje się 0,25 m3 zaprawy POLYTECH 20/80, czyli np. przy grubości wylewki 5 cm, pokryje ona powierzchnię 5m2.
 • Jak pielęgnujemy gotową wylewkę styrobetonową POLYTECH ?
  W okresie dojrzewania i twardnienia zaprawy należy zapewnić optymalne warunki dla wiązania hydraulicznego i nie narażać powierzchni na: przegrzanie, przechłodzenie, przesuszenie, zalanie, uszkodzenia mechaniczne. Można ją zabezpieczyć folią, zraszać wodą. Zaleca się wykonanie kolejnych prac na wylewce - w szczególności utwardzenia podkładu podłogowego - zaraz po stwardnieniu, , czyli po około 20 godzinach - zależnie od temperatury i wilgotności otoczenia. W optymalnych warunkach warstwa POLYTECH - STYROBETON 20/80 uzyska pełną wytrzymałość po 28 dniach.
 • W jaki sposób przygotować POLYTECH - STYROBETON typ 20/80 – ŻÓŁTY WOREK w betoniarce?
  Zaprawę cementowo-styropianową mieszamy w zależności od objętości betoniarki – na jeden wsad cały worek, lub tylko jego połowę. W obu przypadkach, najpierw wykonujemy mleczko cementowe (całość lub połowa porcji) mieszając cement i wodę, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie do mleczka cementowego wsypujemy proporcjonalną ilość modyfikowanego granulatu styropianowego – ŻÓŁTY WOREK. Mieszamy w betoniarce przez 3 do 4 minut. Jest to wystarczający czas dla właściwego napowietrzenia zaprawy, zwiększającej jednocześnie swoją objętości. Gdy cały granulat pokryje się cementem, styrobeton będzie gotowy do aplikacji. Nie należy przekraczać czasu mieszania. Tak przygotowany styrobeton należy w ciągu 15-tu minut ułożyć i odpowietrzyć, następnie pozostawić do wiązania hydraulicznego.
 • Jakiego cementu należy użyć do wykonywania styrobetonu POLYTECH 20/80 – ŻÓŁTY WOREK ?
  Do wykonania styrobetonu POLYTECH 20/80 – ŻÓŁTY WOREK należy użyć cementu portlandzkiego CEM I lub CEM II/B-S lub A-S. Nie zaleca się cementu z dużą ilością domieszek, szczególnie popiołowych (CEM II/B-V) .
 • Gdzie można kupić modyfikowany granulat styropianowy ?
  Wszystkie produkty POLYTECH są dostępne w Centrum Budowlanym AKCES w Czechowicach-Dziedzicach, a także w wybranych składach i hurtowniach budowlanych na terenie całej Polski. Informacje o dystrybutorach można uzyskać w Dziale Sprzedaży POLYTECH: tel. kom. 510 079 288.
 • Czy można zastosować POLYTECH-STYROBETON, jeśli nie został zalecony w dokumentacji projektowej ?
  W ramach Centrum Budowlanego AKCES funkcjonuje pracownia projektowa, specjalizująca się w projektowaniu z wykorzystaniem technologii i materiałów POLYTECH. Nasi specjaliści sami wprowadzają zmiany do gotowych projektów, a także służą pomocą i konsultacjami projektantom zewnętrznym, jak również inwestorom – również na etapie projektowania.Zainteresowanym udostępniamy pliki w formacie dwg i pdf, zawierające schematy typowych rozwiązań konstrukcyjnych z zastosowaniem technologii i materiałów POLYTECH.
 • Jaka jest minimalna grubość wylewki POLYTECH-STYROBETON ?
  Podkłady podłogowe wykonane z zapraw termoizolacyjnych POLYTECH powinny mieć grubość nie mniejszą niż 4 cm i nie przekraczającą 50 cm. Każdorazowo wymagana grubość wylewki winna być dostosowywana do konkretnego zastosowania. W razie wątpliwości zachęcamy do konsultacji z naszym doradcą techniczno-handlowym lub projektantem.
 • Czym POLYTECH-STYROBETON 20/80 różni się od innych styrobetonów?
  Podstawową różnicą pomiędzy styrobetonami „komponowanymi”  wylewanymi przez niektórych wykonawców budowlanych własnymi metodami , a zaprawą POLYTECH-STYROBETON 20/80 jest brak dopuszczenia tych pierwszych do stosowania w budownictwie. Stosowanie na budowie materiałów nie dopuszczonych oznacza dla przyszłych użytkowników brak jakiejkolwiek gwarancji co do wytrzymałości takiego styrobetonu, a co za tym idzie - jego trwałości, właściwości izolacyjnych, czy też odporności na działanie ognia.W przypadku takich styrobetonów zazwyczaj bardzo trudno jest przewidzieć, jakimi parametrami będzie charakteryzowała się wylewka i w jakim stopniu spełni swoją rolę. Styrobeton wykonany z cementu pomieszanego ze zmielonymi odpadami styropianowymi lub granulatem (dowolnego pochodzenia), bez dodatku odpowiedniego plastyfikatora, bez stosowania odpowiednich proporcji poszczególnych składników, oraz mieszanego przez przypadkową ilość czasu, na dodatek przy użyciu nieodpowiednich maszyn (np. typu miksokret) - staje się wielką niewiadomą. Może nie spełniać wymogów izolacyjności, rozwarstwiać się, zarysowywać, czy pękać .Całe ryzyko wykonania wadliwej wylewki i konieczność jej wymiany zazwyczaj ponosi inwestor, często nieświadomie zamawiający tego typu wylewki, kierujący się ceną i nie wnikający w brak sprecyzowania parametrów, a także potwierdzenia ich badaniami zakończonymi uzyskaniem KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ  Instytutu Techniki Budowlanej [ITB]. Tymczasem zaprawy POLYTECH-STYROBETON dzięki swym licznym zaletom i ściśle sprecyzowanym - potwierdzonym przez ITB - parametrom zyskują coraz większą popularność na rynku budowlanym. Inwestor uzyskuje gwarancję potwierdzoną ZAŚWIADCZENIE O JAKOŚCI POLYTECH-STYROBETON, potwierdzającym zastosowanie na konkretnej budowie pełnowartościowego materiału budowlanego, spełniającego wszelkie wymogi techniczne stawiane przez przepisy budowlane.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje